odin

Tiểu hành tinh Odin (ký hiệu 3989 ) là một asteroid, một tảng đá lớn quay quanh Mặt trời có…