Browsing: 78 lá bài

Mỗi bộ bài tarot hiện nay có tập hợp bao gồm 78 lá bài, mỗi lá đều có những ý nghĩa riêng được các tác giả gửi gắm vào các hình vẽ. Mỗi lá có 22 lá Ẩn chính (Major Arcana) và 56 lá Ẩn phụ (Minor Arcana). Tất cả các lá bài Tarot đều có trong mình ý nghĩa xuôi và ngược khi ta xoay 180 độ.