Browsing: Chiêm Tinh

Hệ thống nghiệm lý, thống kê với thuật xem 12 cung hoàng đạo trong chiêm tinh học (astrology), quan sát ngành thiên văn để cảm nhận về cuộc sống con người.