Browsing: Magi Astrology

Trường phái chiêm tinh học được nghiên cứu và thống kê với các kết quả khoa học có tính chính xác lên đến 80 %. Chiêm tinh Magi tập chung sử dụng các góc chiếu, góc hợp của các hành tinh và tiểu hành tinh để cho thấy tiềm năng của một con người có thể đạt được, tình yêu, nghề nghiệp kiếm tiền tốt nhất, có khả năng thành tỷ phú không? Tiến trình của của lá số sẽ tốt hay sấu, xem ngày tốt để làm các công việc thật hiệu quả…..